Inovativni proizvodi danskog proizvođača za manipuliranje tekućinama

PCR uređaji za izvršavanje složenih znanstvenih istraživanja

Tubice za čuvanje kemijskih spojeva i bioloških uzoraka na duži vremenski period

Inovativni sustav monitoringa i datalogera za dokumetiranje uvjeta okoliša u proizvodnom prostoru, skladištu i lancu hlađenja

Molekularna biologija, proučavanje ugljikohidrata, biokemijska i prehrambena analitika

Uređaji/brojači za mjerenja stanica

VV05 uzorkivač prehrambrenih proizvoda (automatski, poluautomatski, ili manualni)

Specijalizirana oprema namijenjena za stočare, poljoprivrednike i veterinarsku medicinu

Ručni sustavi uzorkovanja, strojevi za punjenje za agresivne tekućine i plastičnu laboratorijsku opremu

Pipete tips, PCR proizvodi, mikrocentrifugalne tubice i 96 ploče